Rekening Courant Faciliteit

Rekening Courant Faciliteit

De Rekening courant faciliteit is bestemd voor bedrijven voor het financieren van het werkkapitaal, debiteuren en/of voorraden.

Partijen komen in principe met elkaar een kredietlimiet met elkaar overeen voor onbepaalde tijd die door elk van beide kan worden opgezegd.

Voorwaarden

  • Rente 20% per jaar
  • Kredietprovisie ½% per maand over de gemiddelde debetstand
  • Overtrekkingsrente 6% per jaar
  • Gedurende de looptijd kunt u het Rekening Courant Krediet kosteloos gedeeltelijk of geheel opzeggen

De voordelen van onze Rekening Courant Faciliteit

  • Voor de financiering van uw debiteuren en/of voorraden
  • Een kredietlimiet op uw Zakelijke Rekening
  • U betaalt alleen rente over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk is opgenomen
  • Het krediet is direct op te zeggen indien u dat wenst

Share This: