Investeringskrediet

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2020/04/floater-blue-stripes-small.png

Surinaamse Postspaarbank Investerings-
krediet

Binnen een bedrijf zijn investeringen onmisbaar. Uw bank, De Surinaamse Postspaarbank, is de geschikte partner hiervoor.
Wij bieden u:
  • Een aantrekkelijke rente
  • Een leensom die u in delen terugbetaald met een vaste rente binnen de afgesproken tijd.
  • Een lening met een aflopend karakter
  • Een lening met een vaste looptijd en een vast aflossingsbedrag
  • Een rente berekend over het saldo
https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2020/04/floater-slider-red-lines.png
https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2020/04/white-curve-bottom-left-single.png

Copyright by Surinaamse Postspaarbank. All rights reserved.

Copyright by Surinaamse Postspaarbank. All rights reserved.