1879

13 Augustus 1879

Koloniale Spaarbank

Door Gouverneur van Sypesteyn werd een resolutie getekend tot oprichting van de Koloniale Spaarbank. De deuren van de bank gingen open op 1 januari 1880. Toendertijd had de Koloniale Spaarbank geen eigen gebouw voor het doen van haar bankzaken. Er werd gebruik gemaakt van het toenmalige logeergebouw.

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2022/10/history1.jpg

1903

28 Oktober 1903

Koloniale Postspaarbank

Twee verordeningen afgekondigd, te weten:

• De Koloniale Spaarbank werd onder de vleugels van de Posterijen gebracht.
• De naam Koloniale Spaarbank werd veranderd in Koloniale Postspaarbank

Deze nieuwe bank begon haar werkzaamheden op 1 april 1904. Ze kreeg haar onderdak in het oud Postkantoorgebouw aan het Kerkplein en wel tot 1929. Het hoofd van het Postkantoor was toen ambtshalve ook de directeur van de Koloniale Postspaarbank. Door de samengevoegde functie ontstond er een nauwe samenwerking tussen Posterijen en de Koloniale Postspaarbank.

De nauwe samenwerking ging heel ver:
• op alle kantoren van de Dienst der Posterijen konden er spaarhandelingen worden gepleegd voor en namens de Koloniale Postspaarbank
• zelfs tot diep in het binnenland werkten deze instellingen onder één dak.

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2022/10/history1.jpg

13 September 1946

Surinaamse Postspaarbank

Door de toenmalige Gouverneur van Suriname, J.C. Brons, werd een resolutie getekend tot oprichting van de Surinaamse Postspaarbank. Deze naam is tot de dag van vandaag ongewijzigd gebleven.
Door toename van het spaarverkeer werd het voor de bank noodzakelijk haar beleggingsterrein uit te breiden.

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2022/10/history2.jpg

1951

Er werd schoorvoetend begonnen met het verstrekken van bouwkredieten en het mag gezegd worden dat deze stap tot een succesvolle mag worden gerekend.

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2022/10/history3.jpg

22 Februari 1975

Een landsverordening werd afgekondigd tot vaststelling van een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de Surinaamse Postspaarbank. Dat wil niets anders zeggen dan dat de bank zijn bestaansrecht nog steeds ontleent aan de wet: ‘de bank bestaat bij wet’.

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2022/10/history4.jpg

Copyright by Surinaamse Postspaarbank. All rights reserved.

Copyright by Surinaamse Postspaarbank. All rights reserved.