Historie

Koloniale Spaarbank

Op 13 augustus 1879 werd door Gouverneur van Sypesteyn een resolutie  getekend tot oprichting van de Koloniale Spaarbank. De deuren van de bank gingen open op 1 januari 1880. Toendertijd had de Koloniale Spaarbank geen eigen gebouw voor het doen van haar bankzaken. Er werd gebruik gemaakt van het toenmalige logeergebouw.

 

Koloniale Postspaarbank

Op 28 oktober 1903 werden twee verordeningen afgekondigd, te weten:

  • De Koloniale Spaarbank werd onder de vleugels van de Posterijen gebracht.
  • De naam Koloniale Spaarbank werd veranderd in Koloniale Postspaarbank

Deze nieuwe bank begon haar werkzaamheden op 1 april 1904. Ze kreeg haar onderdak in het oud Postkantoorgebouw aan het Kerkplein en wel tot 1929. Het hoofd van het Postkantoor was toen ambtshalve ook de directeur van de Koloniale Postspaarbank. Door de samengevoegde functie ontstond er een nauwe samenwerking tussen Posterijen en de Koloniale Postspaarbank.

De nauwe samenwerking ging heel ver:

  • op alle kantoren van de Dienst der Posterijen konden er spaarhandelingen worden gepleegd voor en namens de Koloniale Postspaarbank
  • zelfs tot diep in het binnenland werkten deze instellingen onder één dak.

 

Surinaamse Postspaarbank

Op 13 september 1946 werd door de toenmalige Gouverneur van Suriname, J.C. Brons, een resolutie getekend tot oprichting van de Surinaamse Postspaarbank. Deze naam is tot de dag van vandaag ongewijzigd gebleven.

Door toename van het spaarverkeer werd het voor de bank noodzakelijk haar beleggingsterrein uit te breiden.

In 1951 werd er schoorvoetend begonnen met het verstrekken van bouwkredieten en het mag gezegd worden dat deze stap tot een succesvolle mag worden gerekend.

Op 22 februari 1975 werd er een landsverordening afgekondigd tot vaststelling van een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de Surinaamse Postspaarbank. Dat wil niets anders zeggen dan dat de bank zijn bestaansrecht nog steeds ontleent aan de wet: ‘de bank bestaat bij wet’.

Share This: