Groeien doen wij samen…

Groeien doen wij samen…

…een slagzin die heel logisch klinkt. Ieder levend wezen groeit. Wie niet meer groeit, is dood. Wie dood is, groeit niet meer. De Surinaamse Postspaarbank is niet dood. Integendeel. Opgericht in 1880 heeft de bank vanaf haar ontstaan een gestadige groei doorgemaakt.

In het leven geroepen als traditionele spaarbank is de Surinaamse Postspaarbank uitgegroeid tot een krachtige en dynamische naam van betekenis in de samenleving, waar de generatie die nu verantwoordelijk is voor kinderen en kleinkinderen met nostalgie aan terugdenkt. Het schoolsparen en de unieke spaarbankboekjes zijn voor menigeen tastbare bewijzen geweest van een investering in de eigen toekomst. De inleg die steeds trouw gestort en bijgeschreven werd, heeft voor velen de basis gelegd voor het volgen van een studie, het bouwen van een woning of het opzetten van een eigen onderneming.

Maar op een bepaald moment heeft de tijdsgeest de groei van de Surinaamse Postspaarbank ingehaald en is sprake geweest van een stationaire operatie te midden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het bank- en kredietwezen. Trots dit feit heeft de Surinaamse Postspaarbank altijd vastgehouden aan haar principes en kernwaarden. Korte lijnen, persoonlijk contact en goede communicatie boezemen vertrouwen in. En daar kan zij nu, bij de lancering van haar nieuwe logo en huisstijl, op terugvallen.

Het vertrouwen dat in meer dan een eeuw is gevestigd in de Surinaamse Postspaarbank mag niet worden beschaamd. De Surinaamse Postspaarbank grijpt terug naar haar kernwaarden en gaat nadrukkelijk voor groei. Samen met haar personeel en haar trouwe partner, de cliënt. Nieuwe producten en diensten die beantwoorden aan de eisen van deze tijd zijn in ontwikkeling. Daarbij zullen alle communicatiemiddelen worden aangewend om het contact met de klant proactief en interactief te houden. Het schoolsparen wordt nieuw leven ingeblazen op een voor de kinderen leuke en interessante manier. Voor de ondernemer worden diverse producten en diensten ontwikkeld, die hem in staat zullen stellen progressief te investeren in zijn bedrijf. Ook aan de seniorenburgers is gedacht, want zij kunnen – waar het eerder niet mogelijk was – in aanmerking komen voor een 60+ krediet. Elektronisch bankieren op een voor Suriname unieke manier zal op korte termijn mogelijk zijn.

Dit alles was niet mogelijk geweest als ons personeel en klantenbestand niet hadden vastgehouden aan het vertrouwen dat zij stellen in de Surinaamse Postspaarbank. Dat de bank bestaansrecht heeft, is hiermee ten enenmale bewezen. We gaan de uitdaging aan en gaan voor groei. Samen.

Ginmardo Kromosoeto
Algemeen directeur

Share This: