Algemene Bankvoorwaarden

De nieuwe Algemene Voorwaarden voor de betrekkingen tussen de Surinaamse Postspaarbank en haar cliënten zijn op 31 januari 2020 gedeponeerd ter Griffie van het Kantongerecht en op 21 februari 2020 bij het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo.  De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden zijn aangepast conform de nationale en internationale regels die gelden voor banken.

Afschriften van deze nieuwe Algemene Bankvoorwaarden zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld op ons Hoofdkantoor aan de Knuffelsgracht no. 10-14 en het filiaal aan de Oostkanaalstraat no. 5 te Nieuw Nickerie.

De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden zijn derhalve per bovengenoemde datum bindend en van toepassing op al onze producten en diensten.

Share This: