Investeringskrediet

Investeringskrediet

Lenen voor een investering

De Surinaamse Postspaarbank helpt u graag uw bedrijfsplannen realiseren.

U wilt investeren in de start of uitbreiding van uw bedrijf, of juist geld voor de aankoop van machines of een nieuwe inrichting? Met het investeringskrediet van de Surinaamse Postspaarbank financiert u het met eenvoudige en duidelijke afspraken: u leent een bedrag en u betaalt dat met rente terug in delen die we samen afspreken.

De lening heeft een aflopend karakter, een vaste looptijd en een vast aflossingsbedrag. Renteberekening is steeds over het uitstaand saldo.

Bij extra(hogere) aflossingen wordt er geen boeterente in rekening gebracht, u betaalt dan over de gehele looptijd dan ook minder rente dan initieel was afgesproken.

Voorwaarden:

 • Rentepercentage: 20%
 • Looptijd bij onroerend goed maximaal 15 jaar
 • Lineaire aflossingen zonder restschuld
 • Vaste rente gedurende de gehele looptijd

Wat heeft u nodig:

 • CBB-uittreksel
 • Nationaliteitsverklaring
 • Jaarcijfers van uw bedrijf
 • Taxatierapport of een brandverzekeringspolis van uw onroerend goed
 • Een hypothecair uittreksel van het onroerend goed
 • Een kopie van de perceelkaart
 • Een vermogensopstelling
 • KKF-uittreksel
 • Bedrijfsvergunning
 • Aanvraag brief (schriftelijk)
 • Giro rekeningnummer
 • Kopie ID kaart (van de vertgenwoordiger namens de NV of stichting
 • Schuldverklaringen of Saldo opgave
 • Verklaring van de verkoper
 • Kopie Eigendomsbewijs of Beschikking erfpacht of Beschikking grondhuur
 • Statuten van de NV
 • Uittreksel Stichting Register
 • Toestemming RVC
 • Bankafschriften (laatste 3 maanden)

Share This: