Investeringskrediet

Investeringskrediet

Lenen voor een investering

U wilt investeren in de start of uitbreiding van uw bedrijf, of heeft u juist geld nodig voor de aankoop van machines of een nieuwe inrichting? De Surinaamse Postspaarbank helpt u graag uw bedrijfsplannen realiseren. Met het investeringskrediet financiert u het met eenvoudige en duidelijke afspraken: u leent een bedrag en u betaalt dat met rente terug in delen die we samen afspreken.

De lening heeft een aflopend karakter, een vaste looptijd en een vast aflossingsbedrag. Renteberekening is steeds over het uitstaand saldo.

Bij extra(hogere) aflossingen wordt er geen boeterente in rekening gebracht, u betaalt dan over de gehele looptijd dan ook minder rente dan initieel was afgesproken.

Voorwaarden:

 • Aantrekkelijke rente
 • Looptijd bij onroerend goed maximaal 15 jaar
 • Lineaire aflossingen zonder restschuld
 • Vaste rente gedurende de gehele looptijd

Wat heeft u nodig:

 • CBB-uittreksel
 • Nationaliteitsverklaring
 • Jaarcijfers van uw bedrijf
 • Taxatierapport of een brandverzekeringspolis van uw onroerend goed
 • Een hypothecair uittreksel van het onroerend goed
 • Een kopie van de perceelkaart
 • Een vermogensopstelling
 • KKF-uittreksel
 • Bedrijfsvergunning
 • Aanvraag brief (schriftelijk)
 • Giro rekeningnummer
 • Kopie ID kaart (van de vertegenwoordiger namens de NV of stichting
 • Schuldverklaringen of Saldo opgave
 • Verklaring van de verkoper
 • Kopie Eigendomsbewijs of Beschikking erfpacht of Beschikking grondhuur
 • Statuten van de NV
 • Uittreksel Stichting Register
 • Toestemming RVC
 • Bankafschriften (laatste 3 maanden)

Heeft u vragen over dit product of bent u benieuwd naar een van onze andere producten en diensten?

Loop binnen bij ons op kantoor of bel op 472256. Eén van onze adviseurs staat u graag te woord.

Share This: