SMS Saldo

 

De zakelijke klanten kunnen bij de Surinaamse Postspaarbank een aanvraag doen om de saldi van hun rekeningen per SMS in te zien.

Om deze dienst te activeren, download u het aanvraagformulier via onze website, waarna u het volledig invult en bij de bank deponeert ter goedkeuring.

U ontvangt na goedkeuring van uw aanvraag een bericht via het nummer 3777, om de dienst te activeren.

U maakt een viercijferige code aan en verstuurt die, voorafgegaan door de letters “PIN”, via hetzelfde nummer.

Bij het aanvragen van de saldi toetst u in :”Saldo”- spatie- gevolgd door uw viercijferige code.

U ontvangt dan een SMS met de saldi van al uw actieve rekeningen of alle rekeningen waartoe u gerechtigd bent.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 472256, mailen naar info@spsbbank.sr .

Wij zijn ook te vinden op Facebook.

 

Aanvraag formulier SMS Saldo Zakelijk

Share This: