Surinaamse Postspaarbank vaart een nieuwe koers

De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) gaat terug naar de beginwaarden bij de oprichting in 1880. Terug naar eenvoud en bieden van financiële veerkracht aan klanten. Om de nieuwe koers die de staatsbank vaart tot uitdrukking te doen komen, wordt op 6 oktober een nieuw logo onthuld, als symboliek voor dit nieuw ingeslagen tijdperk, zegt de bank.

Het nieuwe illustreert groei, dynamiek, kracht en vertrouwen. Het centraal stellen van het klantbelang is daarbij een van de belangrijkste speerpunten van de bank. Aan het klantbelang wordt veel waarde gehecht, omdat dit de beste garantie biedt dat klanten op een eerlijke en professionele manier worden behandeld, stelt de SPSB.

“Het palet aan producten van de bank wordt ontwikkeld vanuit die klantbehoefte, met transparante en eerlijke voorwaarden. Daarbij moeten klanten, volgens de visie van de Surinaamse Postspaarbank, in staat worden gesteld om hun eigen verantwoordelijkheid beter te kunnen overzien, en zal de bank haar klanten geen producten verkopen waarvan zij weet dat daarmee het klantbelang niet wordt gediend.” De SPSB wil met deze nieuwe koers het publieke belang beter dienen. Met een sterkere focus op de wensen en behoeften van de samenleving in het algemeen en de klant in het bijzonder, wil de bank samen met de klant en de maatschappij, groeien. De nieuwe slogan ‘Groeien doen wij samen’ is met het oog hierop gekozen. “Dat de bank haar slogan ook uitdraagt, bewijst onder meer de verstrekking van hypotheken voor huisvesting aan minder draagkrachtigen en de recente ingebruikname van een pinautomaat op plantage Johanna Margaretha aan de rechteroever van de Commewijnerivier.”

Klantvriendelijker bankieren en vergroting van de bereikbaarheid, zijn andere doelen die de bank zich stelt. Hiermee kan de faciliterende rol naar particulieren en het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf, beter worden vervuld, meent de bank. De bank wil daarbij optreden als sparringpartner en adviseur door bijvoorbeeld samen met het midden- en kleinbedrijf na te gaan hoe businesscases voor nieuwe ondernemings- of uitbreidingsplannen haalbaar kunnen worden gemaakt met behulp van op maat gesneden financieringsmogelijkheden. Onder de slogan ‘Het gevestigd vertrouwen sinds 1880’ heeft de organisatie zich ruim 136 jaar staande gehouden.

BRON: STARNIEUWS

Share This: