Betalen

Voor uw betalingen bent u terecht bij de Front Office van de Surinaamse Postspaarbank.
Voor het openen van uw giro rekening heeft u de volgende stukken nodig:

 

Personal rekening

Ingezetenen:

 1. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 2. Geldige legitimatie ( I.D. kaart/ Rijbewijs /Paspoort).
 3. Verklaring van inkomen (Werkgeversklaring,/Zelfstandigeverklaring/AOV verklaring/Pensioenverklaring).
 4. Administratiekosten + 1e inleg.

* Bij minder jarigen:

 1. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 2. Familieboekje.
 3. Geldige legitimatie ( I.D. kaart/ Rijbewijs /Paspoort) van een der ouder.
 4. Verklaring van inkomen (Werkgeversklaring,/Zelfstandigeverklaring/AOV verklaring/Pensioenverklaring) een der ouder.
 5. Administratiekosten + 1e inleg.

 

Niet – ingezetenen:

 1. Bewijs van inschrijving ( v.b.Historisch uittreksel)/ Verblijfsvergunning.
 2. Geldig paspoort.
 3. Verklaring van inkomen (Werkgeversklaring,/Zelfstandigeverklaring/AOW verklaring/Pensioenverklaring)
 4. Laatste 3 maanden bankafschriften.
 5. Administratiekosten + 1e inleg.

 

Zakelijke rekening

Eenmanszaak:

Documentatie Eenmanszaak:

 1. Uittreksel KKF (niet ouder dan 1 maand)
 2. Tax ID (Belasting Vastnummer)

Documentatie & informatie procuratiehouder:

 1. Kleuren kopie ID/ Paspoort/Rijbewijs.(indien niet- ingezetene verplicht paspoort, verblijfsvergunning en bankafschrift laatste drie maanden).
 2. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 3. Werkgeversverklaring met functie, datum indiensttreding, hoogte salaris(indien niet werkzaam een ander bewijs van inkomsten).
 4. Contactgegevens:- kantoor en mobieltelefoonnummer.– emailadres.

 

Naamloze Vennootschap:

Documentatie Naamloze Vennootschap:

 1.  Uittreksel KKF (niet ouder dan 1 maand)
 2. Statuten
 3. Tax ID (Belasting Vastgoednummer)
 4. Inschrijving aandelen register
 5. Jaarrekening over het laatste boekjaar

Documentatie & informatie procuratiehouder:

 1. Kleuren kopie ID/ Paspoort/Rijbewijs.(indien niet- ingezetene verplicht paspoort, verblijfsvergunning en bankafschrift laatste drie maanden).
 2. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 3. Werkgeversverklaring met functie, datum indiensttreding, hoogte salaris(indien niet werkzaam een ander bewijs van inkomsten).
 4. Contactgegevens:- kantoor en mobieltelefoonnummer.– emailadres.

 

Stichting:

Documentatie Stichting:

 1. Uittreksel Stichtingen Register (KKF) (niet ouder dan 1 maand)
 2. Statuten
 3. Lijst met Activiteiten die ontplooid worden
 4. Landen waar reeds activiteiten zijn ontplooid
 5. Organisatie Structuur
 6. Lijst met samenwerkende NPO’s
 7. Interne voorwaarden voor het bewaren/ opslaan van documenten
 8. Interne voorwaarden voor het schenken van fondsen

Documentatie & informatie procuratiehouder:

 1. Kleuren kopie ID/ Paspoort/Rijbewijs.(indien niet- ingezetene verplicht paspoort, verblijfsvergunning en bankafschrift laatste drie maanden).
 2. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 3. Werkgeversverklaring met functie, datum indiensttreding, hoogte salaris(indien niet werkzaam een ander bewijs van inkomsten).
 4. Contactgegevens:- kantoor en mobieltelefoonnummer.– emailadres.

 

Vereniging:

Documentatie Vereniging:

 1. Statuten

Documentatie & informatie procuratiehouder:

 1. Kleuren kopie ID/ Paspoort/Rijbewijs.(indien niet- ingezetene verplicht paspoort, verblijfsvergunning en bankafschrift laatste drie maanden).
 2. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 3. Werkgeversverklaring met functie, datum indiensttreding, hoogte salaris(indien niet werkzaam een ander bewijs van inkomsten).
 4. Contactgegevens:– kantoor en mobieltelefoonnummer.– emailadres.

 

Overheidsinstellingen:

Documentatie Overheidsinstellingen:

 1. Bewijs van oprichting (wet, aanstellingsresolutie e.d.)
 2. Statuten (indien van toepassing)
 3. Verklaring van het bestuursorgaan of verklaring bevoegd gezag.

Documentatie & informatie procuratiehouder:

 1. Kleuren kopie ID/ Paspoort/Rijbewijs.(indien niet- ingezetene verplicht paspoort, verblijfsvergunning en bankafschrift laatste drie maanden).
 2. CBB uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
 3. Werkgeversverklaring met functie, datum indiensttreding, hoogte salaris(indien niet werkzaam een ander bewijs van inkomsten).
 4. Contactgegevens:- kantoor en mobieltelefoonnummer.– emailadres.

 

U kunt voor vragen en bij een van onze Front Office adviseurs terecht op het nummer +597472256

Wij verwelkomen u graag op ons hoofdkantoor aan de Knuffelsgracht 10-14 Paramaribo, Suriname of ons Filiaal te Nickerie aan de Oostkanaalstraat 5

Share This: