FAQ Bigi Yari Krediet

Welke stukken zijn er nodig?

 • Geldig legitimatie bewijs
 • Recent CBB uittreksel
 • Recent werkgeversverklaring
 • Recent loonslip
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden

 

Welke stukken zijn nodig van de borg?

 • Geldig legitimatie bewijs
 • Recent CBB uittreksel
 • Recent werkgeversverklaring
 • Recent loonslip
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden

 

Wie kan in aanmerking komen?

 • Rekeninghouders
 • Niet rekeninghouders;
  • Onder de volgende voorwaarde:
   • inhouding op salaris
   • voor niet rekeninghouders: – bereid zijn om rekeninghouder te worden
   • bereid zijn om hun salaris te storten op hun SPSB rekening

 

Kan iemand die bij een particulier bedrijf werkt ook in aanmerking komen voor de Bigi Yari Krediet ?

Ja, met een borg. De mogelijkheid bij de borg moet er wel zijn dat er inhouding op salaris gedaan kan worden door de werkgever.

 

Wat is de rente percentage?

Rente percentage is 11 %

 

Is afkoop mogelijk van andere persoonlijke leningen?

Nee

 

Tot wanneer kan ik de Bigi Yari Krediet aanvragen?

Deze kan aangevraagd worden van 2 jan 2020 tot en met 31 jan 2020

 

Kunnen gepensioneerden ook de Bigi Yari Krediet aanvragen?

Ja, onder de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd grens: 70 jaar
  • Looptijd: 12 maanden max
  • Max leensom: SRD 5.000,00
  • In te leveren stukken voor de gepensioneerden:
  • Geldige legitimatie bewijs
  • Recente CBB uittreksel
  • Recente pensioen verklaring
  • Bankafschriften van de laatste 3 maanden waarop de pensioen gestort wordt.

Share This: